Retningslinjer for bruk av materiellet Sunn Start

28.06.2018

 • Materiellet er utviklet og eies av Ressurssenter for migrasjonshelse, Helseetaten, Oslo kommune. Det er ikke lov å fremstille hele eller deler av materiellet sammen med annet materiell og markedsføre det som sitt eget. All kreditering skal gis til utvikler og eier. Produktene er beskyttet ihht åndsverkloven og det er ikke adgang til å kopiere eller distribuere i strid med den.
 • Ved nedlastning av materiellet forplikter bruker seg å benytte formatene, teksten, bildene, oppgavene, illustrasjonene m.m. i den form de foreligger i. Er det ønskelig med andre formater kan en søknad sendes til utvikler og eier.
 • Flere av bildene i materiellet er hentet fra andre aktører, som Helsedirektoratet, Norsk sjømatråd og Opplysningskontorene i landbruket. Er det ønskelig å benytte deres bilder må aktørene kontaktes og forespørsel sendes. Ressurssenteret tar kun ansvar for bruk av bildene slik de er benyttet i dette materiellet.
 • Det er ikke tillat å ta ut bilder eller illustrasjoner og benytte de til eget formål i andre settinger uten tillatelse fra utvikler og eier.
 • Er det ønskelig å benytte bilder eller illustrasjoner til eget formål i andre settinger skal det sendes en søknad til utvikler og eier. Ressurssenteret forbeholder seg retten til å si nei til dette.
 • Dersom utvikler og eier gir tiltalelse til å benytte seg av spesifikke bilder, illustrasjoner eller annet, skal det alltid henvises til utvikler og eier.
 • Det er ikke tiltatt å selge bilder, illustrasjoner eller andre deler av materiellet videre. Ved spørsmål eller andre henvendelser om bruk av materiellet kan prosjektleder for utvikling av kostholdsmodulene, Aud Marit Eriksen kontaktes via audmarit.eriksen @ hel.oslo.kommune.no
 • Ved å godta overnevnte retningslinjer er du innforstått med at eier av materiellet, Oslo Kommune, samler inn ditt navn, telefonnummer, e-postadresse, arbeidssted og rolle i tilknytning til dette, samt hvordan du tenker å benytte deg av materiellet.
  Formålet med denne informasjonen er å kunne kontakte deg ved en senere anledning, via e-post eller telefon for at vi skal kunne;
 • Forbedre materiellets innhold og brukervennlighet basert på dine og andres tilbakemeldinger og erfaringer
 • Høre om hvordan du bruker materiellet og for hvem, kanskje materiellet er aktuelt for andre målgrupper enn vi opprinnelig har tenkt
 • Forbedre nettsidens innhold og brukervennlighet basert på dine og andres tilbakemeldingerHøre om hvordan du bruker nettsiden og gjøre tilgangen til materiellet lettere for deg og andre som bruker det

Overnevnte informasjon deles med OsloMet som del av en intern Sunn Startrapport som skal være med på å danne et større bilde av hvordan materiellet brukes, om vi treffer våre målgrupper, om det er innsatsområder som må følges opp med tanke på videre utvikling eller kursing i bruk av materiellet. Ut over dette kan et utvalg bli kontaktet for intervju. Grunnlaget blir brukt for å utvikle en questback som sendes til aktuelle e-poster, både registrerte, men også andre aktuelle som ikke har benyttet seg av materiellet, for at utviklere av materiellet, eiere og redaktører av nettsiden skal kunne gi deg som bruker av nettsiden og av materiellet, en best mulig erfaring.

All informasjon om deg vil bli slettet etter bruk.

Overnevnte informasjon er ikke oppdatert i henhold til den nye personvernforordningen fra EU. Oslo kommune med samarbeidspartnere, tar den nye personvernforordningen på alvor og vil gjennomføre de aktuelle endringene i tiden som kommer.