Her finner du bakgrunnsinformasjon om prosjektet Sunn Start.

Under ligger rapporten om utviklingen av Sunn Start i mottak

Rapport

Kosthold

De norske anbefalingene om kosthold utgis av Helsedirektoratet og tar sikte på å redusere risikoen for sykdommer som har sammenheng med kosthold, fysisk aktivitet og helse.

Read more ...

Psykisk helse

Ressurssenter for migrasjonshelse ønsker å styrke målgruppens evne til å vurdere, samt å ivareta sin egen og familiens helse.

 

Read more ...

Munnhelse

Vi har valgt å bruke 4 enkle råd som har som hensikt å hjelpe deltagere å holde tennene friske og rene. Rådene samsvarer med hvordan munnhelse blir formidlet på ulike nettsider. 

Read more ...

Hva er nytt?

 

Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021)

Tiltakene i handlingsplanen skal bidra til sunt kosthold og måltidsglede for å fremme helse og forebygge kostholdsrelaterte sykdommer. For å få til endringer i kostholdet, e ...

10. March 2017.

Veumalleen

In the car towards Fredrikstad we feel exited, on our way to spend yet another day with this amazing group of strong fighters creating different fish based dishes and today we a ...

08. March 2017.

Psykisk helse

Psykisk helse

Ressurssenter for migrasjonshelse ønsker å styrke målgruppens evne til å vurdere, samt å ivareta sin egen og familiens helse.

 

...
20. February 2017.