Munnhelse

Vi har valgt å bruke 4 enkle råd som har som hensikt å hjelpe deltagere å holde tennene friske og rene. Rådene samsvarer med hvordan munnhelse blir formidlet på ulike nettsider. 

Å fokusere på innvandrere og munnhelse er vikig fordi studier viser at mange innvandrere kan være mer utsatt for dårligere munnhelse enn etnisk norske. Dette er også vist hos barn av innvandrere (fhi.no/faktaark). Årsakene til dette kan være sammensatt, men å igangsette forebyggende tiltak for å sikre gode vaner fra start, gjør munnhelse til et viktig tema til et folkehelseperspektiv. Snakker man om munnhelse er det naturlig å inkludere mat og drikke og sammenhenger mellom kosthold og helse. Vi håper at det å snakke om munnhelse på tvers av forskjellige kulturer, kan bidra til å skape bevissthet slik at alle har best mulig utgangspunkt for å ta vare på sine tenner og resten av kroppen. Et flott smil i kombinasjon med å lære ord og utrykk kan skape trygghet og mestringsfølelse og muligens bli en vei inn på arbeidsmarkedet.