Kosthold

De norske anbefalingene om kosthold utgis av Helsedirektoratet og tar sikte på å redusere risikoen for sykdommer som har sammenheng med kosthold, fysisk aktivitet og helse.

Mat er identitet, minner, en møteplass, kulturer, tradisjoner, læring, mestring, ernæring m.m. Vi håper derfor at å snakke om råvarer, retter, vaner og måltider, på tvers av forskjellige kulturer, kan skape en møteplass der alle kan bidra med egne erfaringer. Å dele sine erfaringer og kunnskaper med andre kan bidra til å beholde identitet og samtidig skape stolthet og mestring, som er veldig viktig i møte med et nytt samfunn. Vi håper videre at økt fokus på helse kan bidra til at de samme personene kan få mulighet til å ta sunne valg og oppleve økt kontroll over egen helse tilstand og forbedre egen helse.