Hemsedal

Det ble gjennomført aktiviteter den 8. og 9. desember. I forkant av gjennomføring ble en rekke aktører kontaktet for å donere diverse ting til mottaket, samt at det ble lagt plan for mataktivitet og test av materiell om fisk og sjømat.

Det ble gjennomført aktiviteter den 8. og 9. desember. I forkant av gjennomføring ble en rekke aktører kontaktet for å donere diverse ting til mottaket, samt at det ble lagt plan for mataktivitet og test av materiell om fisk og sjømat.

Ankomstdag 8. desember ble det lastet av bil og gjort klart til aktiviteter som skulle foregå den 9. desember. I tillegg var det kjøpt inn til felles kveldsmat for beboere og aktører fra prosjektgruppen.

Selve aktivitetsdagen 9. desember deltok mer enn 30 beboere med både å sy gardiner og maling av vegger. En gruppe på seks kvinner deltok i matlaging og de deltok senere testing av materiell om fisk og sjømat. Mat ble servert til nærmere 100 personer, hovedsakelig beboere, men også frivillige fra Krik og ansatt ved mottaket. Senere på kvelden ble det servert sunn kveldsmat. Denne dagen ble det også gjennomført gjennomgang av materiell om mat og helse for frivillig fra Krik og fra lokalområdet. Det var generelt et stort engasjement hos ansatte, frivillige, deltakere fra prosjektgruppen og ikke minst beboere selv med barn. Beboerne ble rapportert at disse dagene var herlige da det ellers ikke skjedde så mye ellers.