Bjørnebekk

Kontakt med leder og aktivitetsansvarlig ved Bjørkebekk mottak ble etablert i september og vi ble inviterte til å informere beboerne om Sunn Start-prosjektet.

Kontakt med leder og aktivitetsansvarlig ved Bjørkebekk mottak ble etablert i september og vi ble inviterte til å informere beboerne om Sunn Start-prosjektet.

Oppstartsmøte/Kick-off: Vi hadde først et informasjonsmøte med de ansatte, fulgt av et møte med beboerrådet ved mottaket. Som avslutning på dagen ble det arrangert grillfest i regi av prosjektet. Grillfesten var en fin måte å bli bedre kjent med beboerne på.

Sunn start-prosjektet ble invitert til «åpen dag» på asylmottak i begynnelsen av oktober. Rundt 150 personer deltok, inkludert flere barnefamilier. Prosjektet bestemte til å ha hovedfokus om tema «fem om dagen». Frukt og grønnsaker fra ulike deler av verden ble visst frem til boerne og smoothies med ulike frukt og grønnsaker ble laget. Det ble delt ut smaksprøver. Aktiviteter knyttet til «fem om dagen» ble arrangert for barn.

Videre ble det arrangert en presentasjon om «Mat og Helse», med særlig fokus på sukker. Rundt 30 beboere deltok på informasjonsmøtet fra ulike nasjonaliteter. Møtet var preget av at informasjon måtte oversettes i ulike språk underveis og at det ble ikke tid til å gjennomføre de praktiske aktivitetene som opprinnelige planlagt.

Den tredje arrangement hadde fokus på fisk og sjømat. Først ble det holdt en presentasjon om «hvorfor fisk er viktig for helse» og «hvordan man kan spise sunn og billig fisk». Rundt 20 beboere deltok. Presentasjonen var basert på det utviklede informasjonsmateriellet. I tillegg ble ulike pålegg vist frem til deltakerne. Videre ble det matlaging på beboernes felleskjøkken. En enkel oppskrift ble valgt, «bakalao-sei». Den ble valgt fordi den var lett å lage, rimelig og fordi den kunne lages med ulike grønnsaker og krydder tilpasset beboernes smak og mattradisjoner.

Rundt 10 personer deltok aktivt på matlaginga og maten ble servert til alle beboerne. Dessverre disponerer ikke asylmottaket et rom hvor man kan sitte og spise sammen