Veumalleen

Det ble raskt etablert kontakt med leder og aktivitetsansvarlig ved Veumalleen mottak. De tok imot prosjektet med åpne armer og satte oss i kontakt med den lokale frivillige organisasjonen 3:16 som allerede var inne og gjennomførte aktiviteter med beboere.

Det ble raskt etablert kontakt med leder og aktivitetsansvarlig ved Veumalleen mottak. De tok imot prosjektet med åpne armer og satte oss i kontakt med den lokale frivillige organisasjonen 3:16 som allerede var inne og gjennomførte aktiviteter med beboere. Prosjektet satset derfor på 3:16 for å sikre lokal forankring for videreføring etter endt prosjektperiode. En i prosjektgruppen tok hovedansvar som kontaktperson med organisasjonen, samt aktivitetsansvarlig ved mottaket. I løpet av høsten fikk prosjektgruppen beskjed om at mottaket skulle legges ned. Det ble likevel bestemt å fortsette med aktiviteter ut prosjektperioden.

Oppstartsmøte/Kick-off: Et felles møte med aktivitetsansvarlig og beboere ble gjennomført. Som avslutning på dagen ble det arrangert grillfest i regi av prosjektet. Grillfesten var en fin måte å bli bedre kjent med beboerne på. I etterkant ble det formet en beboergruppe som ville være med på matlaging og delta i testing av helseinformasjon.

Første arrangement var Internasjonal kafé med 3:16 i deres lokaler i Den Røde Mølle i Fredrikstad. Beboergruppen var med på innkjøp og matlaging. Tema var fisk. Beboerne selv valgte retter med fisk. Under innkjøpsrunden ble informasjonskort testet. Sunn Start hadde hovedregi denne dagen og det kom nærmere 80 personer fra mottaket og fra nærområdet denne kvelden. Frivillige fra 3:16 hadde ikke mulighet til å delta før etter kl. 17 denne dagen. De ankom lokalet med flere søte desserter, som overrasket ansvarlig fra prosjektgruppen. Dette ble bl.a. et tema i felles evalueringsmøte i etterkant. 3:16 deltok ellers med seks personer som hjalp til på kjøkkenet.

Andre arrangementet var avskjedsfest for beboerne ved Veumalleen. Mottaket hadde selv midler til å betale for mat og hadde hovedregi denne dagen. Temaet var mat fra beboernes kulturer med sunne alternativer. Prosjektet fikk pilottestet materiell med beboergruppen. 3:16 bidro bl.a. med tilrettelegging i deres lokaler i Den Røde Mølle i Fredrikstad. Det kom nærmere 200 personer fra mottaket og fra nærområdet denne dagen.

Tredje arrangement var Internasjonal kafé med 3:16 i deres lokaler i Den Røde Mølle i Fredrikstad. 3:16 hadde regien denne dagen og sto for innkjøp, med hjelp fra Sunn Start prosjektet. Temaet var sunn kveldsmat da det var viktig for 3:16 å finne en form som passet for dem for videreføring av prosjektet, et resultat fra felles evaluering etter første arrangement. Prosjektgruppen tok med andre beboere til å lage mat da den etablerte beboergruppen ikke orket å være med fordi de var slitne fra matlagingen til festen to dager tidligere. Det kom nærmere 50 personer fra mottaket og fra nærområdet denne kvelden.

Evalueringsmøter med en av de frivillige fra 3:16, aktivitetsansvarlig og beboere fra Veumalleen ble gjennomført i desember, med veldig gode tilbakemeldinger. Vi mener at målet om lokal forankring og videreføring ville vært helt oppnådd ved dette mottaket, dersom det ikke ble lagt ned i desember.