Metode

Intervention Mapping: Metodikken er et redskap for å produsere evidensbaserte intervensjoner eller folkehelseprogrammer, som bygger på empiriske data og teori. 

Intervention Mapping

Intervensjonsprogrammer som kan dokumenteres er ofte et savn når man ønsker å sette igang gode tiltak for sårbare grupper. Metoden gir et rammeverk som gjør dette mulig ettersom metoden kan bidra til raskere beslutninger, gir en oppskrift for hvordan man kan gå frem, samt sørger for gode evalueringsverktøy for å nevne noe. Metoden gir på denne måten innsikt i gapene mellom teori og praksis, og kan bidra til å skape verktøy for gode tiltak. Metoden består av 6 ulike trinn, som gir retningslinjer ved hvert skritt i intervensjonsplanlegging, implementering og evaluering.

I prosjektrapporten står det beskrevet hvordan vi har benyttet oss av metodikken: Prosjektrapport_med_vedlegg.pdf

Besøk www.interventionmapping.com for mer informasjon