Psykisk helse

Psykisk helse

Ressurssenter for migrasjonshelse ønsker å styrke målgruppens evne til å vurdere, samt å ivareta sin egen og familiens helse.

 

Gjennom SUNN START- Psykisk helse håper vi at fokus på forebyggende og helsefremmende informasjon om psykisk helse kan bidra til å øke målgruppens helseinformasjonsforståelse og skape mer åpenhet rundt emnet. Videre er det målet å øke målgruppens kunnskaper om helsesystemets oppbygning og funksjoner i forholdet til psykisk helse. På denne måten håper Ressurssenter for migrasjonshelse å styrke målgruppens evne til å vurdere samt å ivareta sin egen og familiens helse. Ved tilpasning og tilgjengeliggjøring av informasjon gjennom  undervisningsmateriellet ønsker Ressurssenteret å bidra til å styrke målgruppens tillitt til det norske helsevesenet og reduserer risiko for frafall til deltagelse i samfunnet grunnet psykisk uhelse.

I veiledningsheftet gis utdypende informasjon om psykisk helse og om fastlegens rolle i forhold til det, som kan være viktig for nyankomne personer med innvandrerbakgrunn å kjenne til. Det er lagt vekt på at det ikke skal være nødvendig med helsefaglig eller pedagogisk bakgrunn fra før for å holde undervisning.

Her kan du lese mer om undervisningsopplegget i en artikkel i Utrop. http://www.utrop.no/Nyheter/Innenriks/31338SAMARBEIDSPARTNERE

TAKK TIL ALLE SOM GJORDE DET MULIG...

Bydel Søndre Nordstrand, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Kreftforeningen, Nasjona kompetanseenhet for migrasjonshelse (NAKMI),

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS-Øst) og Rådet for Psykisk Helse

You may also like

Lansering av Sunn Start

Torsdag 4. mai var en stor dag for Ressurssenter for migrasjonshelse. Da ble undervisning- og veiledningsmateriellet Sunn Start lansert. Materiellet tar for seg temaene: mat og ...

24. mai 2017.

Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021)

Tiltakene i handlingsplanen skal bidra til sunt kosthold og måltidsglede for å fremme helse og forebygge kostholdsrelaterte sykdommer. For å få til endringer i kostholdet, e ...

10. mars 2017.

Veumalleen

In the car towards Fredrikstad we feel exited, on our way to spend yet another day with this amazing group of strong fighters creating different fish based dishes and today we a ...

08. mars 2017.