Lansering av Sunn Start

Torsdag 4. mai var en stor dag for Ressurssenter for migrasjonshelse. Da ble undervisning- og veiledningsmateriellet Sunn Start lansert. Materiellet tar for seg temaene: mat og hele, munnhelse og psykisk helse 

Programmet for lansering var tettpakket med nyttige foredrag med dyktige foredragsholdere.

Program:

Bolk 1: Introduksjon og velkommen (08:30-09:30)

Bolk 2: Helsemodulene i Sunn Start (09:30-11:00)

Bolk 3: Sunn Start i mottak (11:00-12:00)

You may also like

Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021)

Tiltakene i handlingsplanen skal bidra til sunt kosthold og måltidsglede for å fremme helse og forebygge kostholdsrelaterte sykdommer. For å få til endringer i kostholdet, e ...

10. mars 2017.

Veumalleen

In the car towards Fredrikstad we feel exited, on our way to spend yet another day with this amazing group of strong fighters creating different fish based dishes and today we a ...

08. mars 2017.

Psykisk helse

Psykisk helse

Ressurssenter for migrasjonshelse ønsker å styrke målgruppens evne til å vurdere, samt å ivareta sin egen og familiens helse.

 

...
20. februar 2017.