Welcome

Bakgrunnen til sunnstart

All over the world food holds many functions beyond providing nutrients. It can for instance symbolize peace, respect or love. Inviting others to a nice meal can act as a human's cultural expression or tradition. The Sunn Start project actively uses food so people can get together, share their knowledge and tools. The purpose is to help newly arrived asylum seekers to adapt more easily within their limited budget to this new food landscape, eating culture and climate. The initiative seeks to work with volunteer organizations, receptions centers, their staff and residents to find the best way to share relevant information on health and food.

We hereby invite you to join us!

Hvorfor arbeide med mat og helse på mottak?

Fordi flyktninger og asylsøkere er en sårbar gruppe, med komplekse utfordringer. De har hatt en utrygg livssituasjon før de forlot sitt hjemland, på reisen og ved ankomst til et nytt vertsland.  Å dele informasjon, konkrete redskaper og erfaringer kan bistså i overgangen til et nytt samfunn. Samtidig kan du som ønsker å være frivillig, eller arbeider på mottak lære masse om andre menneskers tradisjoner, matkultur, livssyn med mer. Det er rett og slett et veldig givende arbeid.

Sunn start mat og helse

Her kan du lese mer om kosthold, munnhelse og psykisk helse.

Helse

Sunn start i mottak

Her kan lese mer om prosjektet "Sunn start i mottak"

Mottak

Hva er nytt?

 

Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021)

Tiltakene i handlingsplanen skal bidra til sunt kosthold og måltidsglede for å fremme helse og forebygge kostholdsrelaterte sykdommer. For å få til endringer i kostholdet, e ...

10. March 2017.

Veumalleen

In the car towards Fredrikstad we feel exited, on our way to spend yet another day with this amazing group of strong fighters creating different fish based dishes and today we a ...

08. March 2017.

Sunn Start i Bjørnebekk

The day in Bjørnebekk started with a short theoretical introduction sharing the benefits of eating fish as well as looking at cheep ways of including it in our weekly diet. At ...

17. February 2017.

Samarbeidspartnere

Takk til alle som gjorde det mulig...