Sunn Start - tilpasset og gratis helseinformasjon for innvandrere

Her finner du et forebyggende og helsefremmende undervisnings- og veiledningsmateriell kalt for Sunn Start. 

Materiellet er utviklet av Ressurssenter for migrasjonshelse, Helseetaten i Oslo kommune, i samarbeid med andre.

Sunn Start kan benyttes av frivillige, ansatte i kommunen og helsepersonell. Du behøver ikke en helsefaglig eller pedagogisk bakgrunn for å kunne benytte deg av materiellet.

Målgruppen er nyankomne personer i Norge, samt personer som har bodd lenge i landet men har lav språk- og/eller helseinformasjonsforståelse.  

Materiellet består så langt av 3 moduler: mat og helse, munnhelse og psykisk helse.

I tillegg er det utviklet en informasjonspakke for ansatte og frivillige som jobber på mottak.

Du kan laste ned de forskjellige modulene gratis fra denne siden.

Sunn start mat og helse

Her kan du lese mer om kosthold, munnhelse og psykisk helse.

Helse

Sunn start i mottak

Her kan lese mer om prosjektet "Sunn start i mottak"

Mottak

Hva er nytt?

 

Lansering av Sunn Start

Torsdag 4. mai var en stor dag for Ressurssenter for migrasjonshelse. Da ble undervisning- og veiledningsmateriellet Sunn Start lansert. Materiellet tar for seg temaene: mat og ...

24. mai 2017.

Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021)

Tiltakene i handlingsplanen skal bidra til sunt kosthold og måltidsglede for å fremme helse og forebygge kostholdsrelaterte sykdommer. For å få til endringer i kostholdet, e ...

10. mars 2017.

Veumalleen

In the car towards Fredrikstad we feel exited, on our way to spend yet another day with this amazing group of strong fighters creating different fish based dishes and today we a ...

08. mars 2017.

Samarbeidspartnere

Takk til alle som gjorde det mulig...