Sunn Start - tilpasset helseinformasjon for innvandrere

Her finner du Sunn Start, vårt nye undervisningsmateriell, som kan benyttes av frivillige, ansatte i kommunen og helsepersonell.

Målgruppen er nyankomne personer i Norge. De som har bodd i Norge en stund kan også ha nytte av dette.

Materiellet består så langt av 3 moduler: mat og helse, munnhelse og psykisk helse.

I tillegg er det utviklet en informasjonspakke for ansatte og frivillige som jobber på mottak.

Du kan laste ned de forskjellige modulene gratis fra denne siden.

Hvorfor arbeide med mat og helse på mottak?

Fordi flyktninger og asylsøkere er en sårbar gruppe, med komplekse utfordringer. De har hatt en utrygg livssituasjon før de forlot sitt hjemland, på reisen og ved ankomst til et nytt vertsland.  Å dele informasjon, konkrete redskaper og erfaringer kan bistså i overgangen til et nytt samfunn. Samtidig kan du som ønsker å være frivillig, eller arbeider på mottak lære masse om andre menneskers tradisjoner, matkultur, livssyn med mer. Det er rett og slett et veldig givende arbeid.

Sunn start mat og helse

Her kan du lese mer om kosthold, munnhelse og psykisk helse.

Helse

Sunn start i mottak

Her kan lese mer om prosjektet "Sunn start i mottak"

Mottak

Hva er nytt?

 

Lansering av Sunn Start

Torsdag 4. mai var en stor dag for Ressurssenter for migrasjonshelse. Da ble undervisning- og veiledningsmateriellet Sunn Start lansert. Materiellet tar for seg temaene: mat og ...

24. mai 2017.

Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021)

Tiltakene i handlingsplanen skal bidra til sunt kosthold og måltidsglede for å fremme helse og forebygge kostholdsrelaterte sykdommer. For å få til endringer i kostholdet, e ...

10. mars 2017.

Veumalleen

In the car towards Fredrikstad we feel exited, on our way to spend yet another day with this amazing group of strong fighters creating different fish based dishes and today we a ...

08. mars 2017.

Samarbeidspartnere

Takk til alle som gjorde det mulig...