Sunn Start - tilpasset og gratis helseinformasjon for innvandrere

Her finner du Sunn Start, et forebyggende undervisnings- og veiledningsmateriell.  

Materiellet er utviklet av ansatte i Faggruppe for migrasjonshelse i Helseetaten, Oslo kommune, i samarbeid med en rekke andre aktører.

Sunn Start-materiellet kan benyttes av frivillige, ansatte i kommunen, helsepersonell med flere. Materiellet er tilpasset slik at du ikke behøver en helsefaglig eller pedagogisk bakgrunn for å kunne benytte det i undervisning eller veiledning.

Målgruppen er nyankomne personer i Norge, samt personer som har bodd lenge i landet, men har lave språkferdigheter og/eller lav helseinformasjonsforståelse.  

Materiellet består i hovedsak av 3 moduler: mat og helse, munnhelse og psykisk helse.

I tillegg er det både utviklet en undervisningspakke for ansatte og frivillige som jobber på mottak, og for lærere som underviser ungdommer med kort botid. 

Du kan laste ned de forskjellige modulene gratis fra denne siden.

Samarbeidspartnere

Takk til alle som gjorde det mulig...