Laster ...

Mappe Sunn Start Helsemoduler

Sunn Start Helsemoduler


Sunn Start for innvandrere

Ressurssenteret for migrasjonshelse har i samarbeid med blant annet Høgskolen i Oslo og Akershus utviklet et undervisningsopplegg for innvandrere som omhandler mat og helse, munnhelse og psykisk helse.

 

Materiellet består av:

Veiledningshefte: Her får du støtteinformasjon til hvert tema som dekkes i tilhørende PowerPoint/PDF-presentasjon, samt rent praktisk hvordan du kan gjennomføre modulen

Lærerplan: Hver lærerplan inneholder læringsmål, hvilke ressurser du trenger for å gjennomføre undervisningen, samt forslag til bruk av tid m.m. 

PowerPoint/PDF-presentasjon: Hver presentasjon er lagt opp så enkelt at det krever liten forkunskap for å undervise i temaene. Hver slide har enkel tekst  med tilhørende bilde eller illustrasjon. I tillegg er det forslag til hva du kan si til deltakere på notatsidene. 

Deltakerhefte: All tekst i deltakerheftet er skrevet i størrelse 14, samt inneholder en oppsummering fra det temaet man har vært igjennom. Skriv ut/trykke opp det du trenger fra undervisning til undervisning. Gjør oppgaver etter hvert tema, på slutten av dagen, eller som hjemmeoppgaver.

 

Andre ressurser:

Notathefte: Brukes sammen med Sunn Start Psykisk helse sin PDF-fil. Inneholder tips og forslag til hjelpespørsmål som du kan stille deltakere i undervisningen for å få en aktiv deltakergruppe (på samme måte som notatsidene i Powerpointpresentasjonen).

Flipover: Er for deg som tilbyr en- til - en veiledning eller underviser i små grupper.  Formatet passer også for deg som mangler tilgang til en projektor eller som tilbyr veiledning i oppsøkende virksomhet. Bak hver enkelt side får du visuell oversikt over hvilke illustrasjoner og tema som blir presentert for deltakeren (-e), samt tilgang til hjelpespørsmål som du kan stille deltakere i undervisningen for å få en aktiv deltakergruppe. 

 

Vi håper at økt fokus på helse kan bidra til at målgruppen skal få mulighet til å ta sunne valg og oppleve økt kontroll over egen helsetilstand og forbedre egen og familiens helse.

Innholdet i materiellet er basert på anbefalinger fra myndighetene, behovsanalyser og kartlegging, forskning, samt erfaringer gjort i prosjektgruppene. Materiellet er tilpasset personer på nivå A1-A2, og de som nærmer seg B1.

Materiellet eies av Oslo kommune og det er ikke tilgang til å kopiere eller distribuere i strid med åndsverkloven.

 

 

Kategorier

Mappe 1 - Modul om mat og helse

1 - Modul om mat og helse

Modulen om mat og helse tar for seg de nasjonale kostrådene for en bedre helse på en enkel og lettfattelig måte. Materiellet er rettet mot personer med innvandrer- og flyktningbakgrunn. Modulene er spesielt tilpasset personer med lav språk- og helseinformasjonsforståelse.For spørsmål vedrørende materiellet, ta kontakt faggruppe for migrasjonshelse; Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

 

 

Mappe 2 - Modul om munnhelse

2 - Modul om munnhelse

Dette veiledningsmateriellet har råd og oppgaver om hvorfor og hvordan man opprettholder en god munnhelse.  Lærerveiledningen gir utdypende informasjon om munnhelse slik at den som underviser ikke trenger å ha helsefaglig bakgrunn for å kunne gjennomføre undervisningen. Det oppfordres til å bruke deltakerheftet aktivt for å få en helhetlig undervisning.For spørsmål vedrørende materiellet, ta kontakt med faggruppe for migrasjonshelse: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

 

 

Mappe 3 - Modul om psykisk helse

3 - Modul om psykisk helse

Innholdet i disse modulene gir en generell og alminneliggjort informasjon om psykisk helse.  Disse første modulene skal fungere som en plattform som skal skape en grunnleggende forståelse av hva psykisk helse er blant personer med innvandrer og flyktningbakgrunn, samt hvordan denne målgruppen kan kontakte fastlegen ved behov.

 

For spørsmål vedrørende materiellet, ta kontakt med faggruppe for migrasjonshelse: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Mappe 4 - Informasjonspakke til mottak

4 - Informasjonspakke til mottak

Informasjonspakke til mottak består av en PowerPoint presentasjon og et hefte til veilederen. I veilederheftet er det forslag til aktiviteter du kan gjøre med beboere og andre frivillige som jobber på mottak.

Disse aktivitetene er: Tur i butikk, Matlaging og Undervisning i mat og helse

 

 

Mappe 5 -Sunn Start psykisk helse for ungdom

Nyhet: Materiell for deg som jobber med ungdom med kort botid: 

Helseetaten og Folkehelseinstituttet i samarbeid med Skoleprogrammet VIP, har utviklet tilpasset undervisningsmateriell for ungdom med kort botid.

Undervisningsmateriellet består av 3 moduler: Hva er psykisk helse, Stress hos ungdom og Mobbing blant ungdom + en lærerveileder som inneholder informasjon om psykisk helse samt gruppeoppgaver, film og Kahoot.

Materiellet er utviklet i 2019-2020 som et tiltak fra «Helseprosjekt elever 16-19 år med kort botid», i samarbeid med ansatte og elever fra en mottaksskole i Oslo. Materiellet har blitt prøvd ut på skolen og har fått gode tilbakemeldinger fra elever og lærere. Mange kan ha nytte av «Sunn Start – psykisk helse for ungdom» - for eksempel ansatte på skoler med elever med kort botid i Norge, frivillige organisasjoner med fokus på psykisk helse hos ungdom, ansatte i skolehelsetjenesten, m.fl.  

Mappe 6-Nyttige verkøy

Her er nyttige verktøy for deg som vil gjennomføre aktiviteter.

Oppføringer