Psykisk helse

Psykisk helse

Vi i Faggruppe for migrasjoshelse i Helseetaten, ønsker å styrke målgruppens evne til å vurdere, samt å ivareta sin egen og familiens helse.

 

Gjennom SUNN START- Psykisk helse håper vi at fokus på forebyggende og helsefremmende informasjon om psykisk helse kan bidra til å øke målgruppens helsekompetanse og skape mer åpenhet rundt emnet. Videre ønsker vi å øke målgruppens kunnskaper om helsesystemets oppbygning og funksjoner i forhold til psykisk helse. På denne måten håper vi å bidra til å styrke målgruppens evne til å vurdere, samt å ivareta sin egen og familiens helse. Ved tilpasning og tilgjengeliggjøring av informasjon gjennom  undervisningsmateriellet ønsker vi å bidra til å styrke målgruppens tillitt til det norske helsevesenet og reduserer risiko for frafall til deltagelse i samfunnet grunnet psykisk uhelse.

I veiledningsheftet gis utdypende informasjon om psykisk helse og om fastlegens rolle knyttet til dette. Med andre ord, informasjon som kan være viktig for nyankomne personer med innvandrerbakgrunn å kjenne til. Det er lagt vekt på at det ikke skal være nødvendig med helsefaglig eller pedagogisk bakgrunn fra før for å holde undervisning.

Her kan du lese mer om undervisningsopplegget i en artikkel i Utrop. http://www.utrop.no/Nyheter/Innenriks/31338SAMARBEIDSPARTNERE

TAKK TIL ALLE SOM GJORDE DET MULIG...

Bydel Søndre Nordstrand, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Kreftforeningen, Nasjona kompetanseenhet for migrasjonshelse (NAKMI),

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS-Øst) og Rådet for Psykisk Helse