Matusikkerhet for nyankomne: Webinar 4.mai 2022

Onsdag 4.mai 2022 arrangerte Helseetaten og OsloMet et felles webinar om matusikkerhet. Nøyaktig 5 år etter at nettsiden sunnstartnorge.no først ble opprettet. 

Som vi vet, traff pandmien innvandrerbefolkningen hardt. De ble i større grad rammet av korona og hadde også i større grad mer utsatte yrker. Flere mistet jobbene sine og mange fikk derfor mindre å rutte med. Samtidig har Oslo kommune fått flere flyktninger som skal bosettes som kan ha behov for noen verktøy som gjør overgangen til det norske samfunnet lettere.

Webinaret tok derfor opp den nyeste forskningen om temaet: hva vet vi fra forrige flyktningkrise, som vi må lære av, og hva det er vi skal være oppmerksomme på nå i forhold til de flyktningene som har kommet/kommer (f.eks. kvinner og barn). 

Program og linker: 

Kl. 10:00 Velkommen
Kl. 10:05 Status flyktninger i Oslo                                                         v/Silje Klommestein, Helseetaten
Kl. 10:10  Ukrainsk matkultur                                                         v/Viktoria Blagova, Ukrainsk forening
Kl. 10:20 Matsikkerhet og flyktninger                                                v/Laura Terragni, OsloMet Samfunnsernæring
Kl. 10:35 Matusikkerhet og betydning for helse                                     v/Sigrun Henjum, OsloMet Samfunnsernæring
Kl. 10:45 Matusikkerhet blant sårbare grupper                               v/Esperanza Diaz, Universitetet i Bergen
Pause 
Kl. 11:00 Erfaringer med bruk av Sunn start på asylmottak              v/Ida Barbala, Helseetaten
Kl. 11:15 Språkcafé i bydel Grunerløkka - intro til helsetjenester    v/Hannan Karahjoul, NAV Grünerløkka
Kl. 11:25 Matsentralen                                                                                               v/Paula Capodistrias; Matsentralen Norge/ Food banks Norway
Kl. 11:35 Matlaging som sosial møteplass                                                        v/Thor Andre Gretland 3:16
Kl. 11:45 Røde kors’ arbeid ut mot nyankomne flyktninger                   v/Ingvild Gundersen, Røde kors
Kl. 11:55 Felles spørsmål og diskusjon

Kl. 12:30 Avslutning

Her er noen aktuelle linker til forskning på området: